یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-SL 1

یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-SL