یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-BK 3

یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-BK