یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-BK 2

یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-BK