یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-BK 1

یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-BK