یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-S 4

یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-S