یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-S 3

یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-S