یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-S 2

یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-S