یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-S 1

یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-S