ماشین لباسشویی ۸ کیلوگرمی شارپ ES-FS814BX-S 2

ماشین لباسشویی ۸ کیلوگرمی شارپ ES-FS814BX-S