یخچال فریزر دو درب (فریزر بالا) ۱۶ فوت آزمایش AZRF-16S 3

یخچال فریزر دو درب (فریزر بالا) 16 فوت آزمایش AZRF-16S