اجاق گاز فردار آبسان ۷۰۰۴ ۲

اجاق گاز فردار آبسان 7004