اجاق گاز فردار آبسان ۷۰۰۴ ۱

اجاق گاز فردار آبسان 7004