یخچال فریزر دو درب (فریزر پایین) شارپ SJ-SBM415D-WH 2

یخچال فریزر دو درب (فریزر پایین) شارپ SJ-SBM415D-WH