یخچال فریزر دو درب (فریزر بالا) ۱۶ فوت آزمایش AZRF-16W 1

یخچال فریزر دو درب (فریزر بالا) 16 فوت آزمایش AZRF-16W