ماشین لباسشویی ۸ کیلوگرمی آزمایش AWMS80206CS 1

ماشین لباسشویی 8 کیلوگرمی آزمایش AWMS80206CS