ماشین لباسشویی ۸ کیلوگرمی شارپ ES-FS814BX-W 2

ماشین لباسشویی ۸ کیلوگرمی شارپ ES-FS814BX-W