یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-W 4

یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-W