یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-W 3

یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-W