یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-W 2

یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-W