یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-W 1

یخچال مینی بار شارپ SJ-K140-W