ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره آزمایش TDW 1432 S 3

ماشین ظرفشویی 14 نفره آزمایش TDW 1432 S