ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره آزمایش TDW 1432 S 2

ماشین ظرفشویی 14 نفره آزمایش TDW 1432 S