ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره آزمایش TDW 1432 S 1

ماشین ظرفشویی 14 نفره آزمایش TDW 1432 S