ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره آزمایش TDW 1432 W 1

ماشین ظرفشویی 14 نفره آزمایش TDW 1432 W