یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-WH 3

یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-WH