یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-WH 2

یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-WH