یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-WH 1

یخچال فریزر دوقلو شارپ SJ-SFR400-WH