یخچال فریزر دو درب (فریزر بالا) شارپ SJ-PD73S-HS 3

یخچال فریزر دو درب (فریزر بالا) شارپ SJ-PD73S-HS