یخچال فریزر دو درب (فریزر بالا) شارپ SJ-PD73S-HS 1

یخچال فریزر دو درب (فریزر بالا) شارپ SJ-PD73S-HS